Skip to content Skip to navigation

Eyelash Extensions Championship 2018

Eyelash Extensions Championship 2018

ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

Категория - 3/4D мигли

Дивизия 2

1-во място Ани Гусийска
2-ро място Радостина Методиева
3-то място Десислава Рабаджийска

Категория Eyelash Lifting

Дивизия 1

1-во място Диляна Тризова
2-ро място Марги Чимо (Margi Chimou)
3-то място Симона Карамитева

Категория MEGA VOLUME

Дивизия 2

1-во място Ани Гусийска
2-ро място Милица Иванова
3-то място Изабел Узини

Членове на журито бяха Кристина Стефанова, Ева Серева и Михаела Боянова.

Съдия на всички състезания беше Весела Бъчварова от ”Ви Ес Профешенъл”, Бургас.

Arena of Beauty Professional, организатор на шампионата благодари на своите спонсори: Expert Supreme, Volume Lashes Bulgaria и Fashion Cosmetics.

модел-Ani Gusiyska-преди1
модел-Ani Gusiyska-преди2
модел-Ani Gusiyska-преди3
модел-Ani Gusiyska-след
модел-Ani Gusiyska-след1
модел-Ani Gusiyska-след2
модел-Ani Gusiyska-след3
модел-Radostina Metodieva-преди1
модел-Radostina Metodieva-преди2
модел-Radostina Metodieva-преди3
модел-Radostina Metodieva-след
модел-Radostina Metodieva-след1
модел-Radostina Metodieva-след3
модел-Radostina Metodieva-след4
модел-Desislava Rabadjiyska-преди1
модел-Desislava Rabadjiyska-преди2
модел-Desislava Rabadjiyska-преди3
модел-Desislava Rabadjiyska-след
модел-Desislava Rabadjiyska-след2
модел-Desislava Rabadjiyska-след3
модел-Desislava Rabadjiyska-след5
Dilyana Trizova-преди
Dilyana Trizova-преди1
Dilyana Trizova-преди2
Dilyana Trizova-преди3
Dilyana Trizova-след
Dilyana Trizova-след1
Dilyana Trizova-след2
Dilyana Trizova-след3
Margi Chimou-преди
Margi Chimou-преди1
Margi Chimou-преди2
Margi Chimou-преди3
Margi Chimou-след
Margi Chimou-след1
Margi Chimou-след2
Margi Chimou-след3
Simona Karamiteva-преди
Simona Karamiteva-преди1
Simona Karamiteva-преди2
Simona Karamiteva-преди3
Simona Karamiteva-след
Simona Karamiteva-след1
Simona Karamiteva-след2
Simona Karamiteva-след3
Ani Gusiyska-преди
Ani Gusiyska-преди1
Ani Gusiyska-преди2
Ani Gusiyska-преди3
Ani Gusiyska-след
Ani Gusiyska-след1
Ani Gusiyska-след2
Ani Gusiyska-след3
Militsa Ivanova-преди
Militsa Ivanova-преди1
Militsa Ivanova-преди2
Militsa Ivanova-преди3
Militsa Ivanova-след
Militsa Ivanova-след1
Militsa Ivanova-след2
Militsa Ivanova-след3
Izabel Uzani-преди
Izabel Uzani-преди1
Izabel Uzani-преди2
Izabel Uzani-преди3
Izabel Uzani-след
Izabel Uzani-след1
Izabel Uzani-след2
Izabel Uzani-след3