Skip to content Skip to navigation

Списък на изложителите 2019

Име на фирма Държаванизходящо сортиране Продуктови групи Зала Щанд
Гет Макс България 6 6-9
„ДЕВА – ТТ” ЕООД България 6 6-47
Волюм Лешис България България 5 5-36
Мезоестетик България България 5 5-20
ET Извън контрол Ася Александрова България 5 5-12
ВАВИЛОН България 5 5-29